Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 maja 2019 12:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dłutów

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby
wymienione w załącznikach nr 1 – 4 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
Komisarza Wyborczego w Łodzi II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Dłutów.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy
w Łodzi II

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie