Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 sierpnia 2017 10:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, którego tematem będzie zaopiniowanie wniosków planowanych do złożenia w ramach naborów nr 4/2017 i 5/2017 ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie