Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 maja 2018 12:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniach 23 i 29 maja 2018 r. oraz 5 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 planowane są posiedzenia Komisji Rewizyjnej, których tematem będzie:

1.Kontrola wykonania budżetu gminy za 2017 r., opracowanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. W dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, którego tematem będzie:

1.Sprawozdanie z realizacji działalności w zakresie pomocy społecznej za 2017 rok oraz potrzeby na rok 2019.

2.Analiza potrzeb i realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

3.Pomoc rodzinom wielodzietnym zamieszkałym na terenie gminy.

4.Zasoby pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.

6.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie