Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2019 13:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 19 lutego 2019 r.

W dniu 19 lutego 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:


1.Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Dłutów.

2.Analiza wynagrodzenia sołtysów w Gminie Dłutów i w gminach sąsiednich.

3.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

4.Omówienie możliwości modernizacji oczyszczalni ścieków w Dłutowie.

5.Przedstawienie propozycji zagospodarowania nieruchomości gminnej w Hucie Dłutowskiej.

6.Analiza wniosków o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

7.Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na remonty dróg na terenie Gminy Dłutów.

8.Sprawy różne.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie