Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2019 08:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 20 maja 2019 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 20 maja 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 12.00, którego tematem będzie:


1.Kontrola wykonania budowy chodnika w miejscowości Dąbrowa (dokumentacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii).

2.Zapoznanie się z treścią Uchwały Nr I/42/2019 Składu Orzekającego o sprawozdaniu Gminy Dłutów z wykonania budżetu za 2018 rok.

3.Analiza wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Dłutów za 2018 rok.

4.Analiza ściągalności podatków lokalnych za 2018 rok.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie