Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lutego 2018 14:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor do spraw ochrony środowiska, dróg i gospodarki komunalnej


Dłutów, dnia 9.02.2018r.

RO.2110.08.2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor do spraw ochrony środowiska, dróg i gospodarki komunalnej

na podstawie art. 15 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j: Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60) Wójt Gminy Dłutów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nabór

nie został rozstrzygnięty – nie dokonano wyboru żadnego kandydata.

Uzasadnienie

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny kwalifikacji i umiejętności kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor do spraw ochrony środowiska, dróg i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Dłutów, w oparciu o złożone dokumenty oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej i postanowiła zakończyć nabór bez wyłonienia kandydata na w/w stanowisko, uznając iż nie zostały spełnione wymagania do tego stanowiska pracy.


z up. Wójta Gminy Dłutów

/-/ mgr inż. Jolanta Pietras

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie