Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 maja 2019 12:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja Wójta Gminy Dłutów z dnia 02 maja 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Dłutów powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25,pokój Nr 15 (w godzinach pon. 9-17, wt-pt 730 – 1530) na pisemny wniosek wyborcy, w terminie od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 18 maja 2019 r. Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5, z 2019 r. poz. 727).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie