Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 czerwca 2018 09:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L.2016.119.1), dalej RODO, w Urzędzie Gminy Dłutów wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Urząd Gminy Dłutów ,95-081 Dłutów ul.Pabianicka 25 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
  • przez e-mail: ioda@interia.eu

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie