Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 września 2018 09:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dłutowie z dnia 18 września 2018 r.

Na podstawie art. 434 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1321 i poz. 1349), Gminna Komisja Wyborcza w Dłutowie informuje, że do wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października 2018 r. , w okręgu wyborczym nr 2 zgłoszono w ustawowym terminie tj. do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24.00 tylko jedną listę kandydatów na radnych do Rady Gminy w Dłutowie.

W związku z powyższym Gminna Komisja Wyborcza w Dłutowie wzywa pełnomocników komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 2 w terminie 5 dni tj. do dnia 24 września 2018 r. (poniedziałek) w godzinach pełnienia dyżurów przez Gminną Komisję Wyborczą w Dłutowie (14.00-17.00). Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Dłutowie ul. Pabianicka 25 - sala narad.

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej
w Dłutowie

/- / Krystyna Wlazeł

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie