Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2019 10:54 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dłutów

Ogłoszenie Wójta Gminy Dłutów o podjęciu przez Radę Gminy Dłutów uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa - treść ogłoszenia w załączeniu.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie