Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 kwietnia 2019 10:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI

Łódź, 18 kwietnia 2019 r.


GN-I.750.9.2019.JN


Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego
o zamiarze ustalenia odszkodowania
za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych


Działając na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w związku z art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Wojewoda Łódzki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pas dróg publicznych położone w województwie łódzkim, powiecie pabianickim, gminie Dłutów,

- obrębie Huta Dłutowska, oznaczone jako działki o numerze: 5/2 (5), 1/2 (1), 2/1 (2), 21/13,
149/3;
- obrębie Dąbrowa, oznaczone jako działki o numerze: 40/2 (40), 37/2 (37), 34/6 (34/2),
objęte decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 43/19 z dnia 1 marca 2019 r., znak: IR - II.7820.29.2018.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S8 - Bełchatów, odcinek węzeł Pabianice Płd. na S8 Dłutów od km 6+100 do km 14+100, której nadany został rygor natychmiastowej
wykonalności.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, Wojewoda Łódzki rozważy możliwość wydania decyzji o ustaleniu i przekazaniu odszkodowania do depozytu sądowego, zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wszelkich informacji co do treści i sposobu realizacji niniejszego pisma można uzyskać pod numerem telefonu: 42 664 18 84.
Sprawę prowadzi starszy specjalista Justyna Nowak.


Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Piotr Klimczak
Dyrektor Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie