Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 maja 2019 19:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


POSTANOWIENIE NR 234/2019

Komisarza Wyborczego w Łodzi II

z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Łodzi II

/-/ Katarzyna Marat

......

Gm. Dłutów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Dom Kultury w Dłutowie, ul. Polna 3

Termin: 20 maja 2019 r. o godz. 15:00

......

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie