Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 grudnia 2017 11:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Proponowany porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Proponowany porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3


1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Gminnej Sali Sportowo-Widowiskowej w Dłutowie.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały XIV/84/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2017 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2018 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na 2018 rok.

15.Interpelacje i zapytania.

16.Wolne wnioski.

17.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Krzysztof Janas

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie