Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 stycznia 2018 12:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Proponowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Proponowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXX sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

7.Przedłożenie sprawozdań z prac Komisji Rady Gminy Dłutów za 2017 r.

8.Interpelacje i zapytania.

9.Wolne wnioski.

10.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Krzysztof Janas

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie