Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 maja 2018 11:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Proponowany porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Proponowany porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3


1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Pabianicach na uchwałę Nr XXXII/165/06 Rady Gminy Dłutów z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dłutów”.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/197/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

9.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach do wykorzystywania herbu Gminy Dłutów.

10.Interpelacje i zapytania.

11.Wolne wnioski.

12.Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie