Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 czerwca 2018 08:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Dłutów planowanej na 18 czerwca 2018 r.

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Dłutów,
która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1300
w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3


1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Dłutów za 2017 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2017 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz lipa drobnolistna.

12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

14.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za 2017 rok.

15.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok w gminie Dłutów.

16.Interpelacje i zapytania.

17.Wolne wnioski.

18.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie