Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 października 2018 16:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Proponowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali OSP w Dłutowie ul. Polna 5

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutówna lata 2018-2026.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

7.Interpelacje i zapytania.

8.Wolne wnioski.

9.Zakończenie obrad.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie