Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 sierpnia 2018 10:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 r.

Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3


1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/223/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dłutów.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże.

11.Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2017 r.

12.Interpelacje i zapytania.

13.Wolne wnioski.

14.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów
/-/ Janas Krzysztof

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie