Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 września 2018 11:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 12 września 2018 r. (środa) o godz. 13:00

Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Dłutów,
która odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. (środa) o godz. 13:00
w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3


1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/212/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Pawłówek.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ślądkowice.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dłutów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/232/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.

16.Interpelacje i zapytania.

17.Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie