Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 września 2018 08:19 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 28 września 2018 r. (piątek)o godz. 13:00 w sali OSP w Dłutowie ul. Polna 5.

XXXVIII Sesja Rady Gminy Dłutów odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. (piątek)o godz. 1300
w sali OSP w Dłutowie ul. Polna 5
.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutówna lata 2018-2026.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

8.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dłutów.

9.Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dłutów.

11.Interpelacje i zapytania.

12.Wolne wnioski.

13.Zakończenie obrad.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie