Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

 1. 19 marca 2019 10:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

  przeczytaj całość »

 2. 20 lutego 2019 07:56 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Ogłoszenie Wójta Gminy Dłutów dotyczące przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Dłutów

  Ogłoszenie Wójta Gminy Dłutów dotyczące przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Dłutów

  O G Ł O S Z E N I E

  WÓJTA GMINY DŁUTÓW

  z dnia 8 lutego 2019 r.


  Na (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie