Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

 1. 29 sierpnia 2019 09:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie Wójta Gminy Dłutów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

  Obwieszczenie Wójta Gminy Dłutów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

  przeczytaj całość »

 2. 13 sierpnia 2019 13:25 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych na terenie Gminy Dłutów

  Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych na terenie Gminy Dłutów

  INFORMACJA WÓJTA GMINY DŁUTÓW

  Na podstawie art. 114 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.684.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych (…)

  przeczytaj całość »

 3. 8 maja 2019 19:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


  przeczytaj całość »

 4. 6 maja 2019 12:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Informacja Wójta Gminy Dłutów z dnia 02 maja 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

  Informacja Wójta Gminy Dłutów z dnia 02 maja 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

  Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Dłutów powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania (…)

  przeczytaj całość »

 5. 6 maja 2019 12:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dłutów

  Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dłutów

  Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
  wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

  § 1.

  W celu (…)

  przeczytaj całość »

 6. 26 kwietnia 2019 18:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

  Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

  Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dłutów do niżej wymienionych komisji wyborczych:
  - Nr 1, w liczbie 7,
  - Nr 2, w liczbie (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie