Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2019 09:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR III/7/18 RADY GMINY DŁUTÓW z dnia 27 grudnia2018 r.

w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok"

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie