Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 grudnia 2015 10:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała NR XI/72/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 8 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/257/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 7 listopada
2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie gminy Dłutów


Dz. Urz. Woj. Łódz. 2015.5428

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie