Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2015 08:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XI/74/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 8 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie