Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 listopada 2016 09:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XVIII/111/16 z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie przystąpienia w partnerstwie w projekcie pn.:"w-urzędy w łódzkich JST" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie