Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lipca 2014 14:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XXXII/223/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Dłutów

UCHWAŁA NR XXXII/223/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 22 maja 20014 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Dłutów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379)
w związku z art. 16a ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Dłutów, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie