Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2014 11:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr XXXIII/230/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR XXXIII/230/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Pabianickiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) orazart. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 849, 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180) na wniosek Zarządu Powiatu Pabianickiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt połączenia Gminy Dłutów, Gminy Dobroń, Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Gminy Pabianice w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Pabianickiego.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania egzemplarza uchwały Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie