Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lutego 2018 14:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor /inspektor ds. ochrony środowiska, dróg i gospodarki komunalnej

Dłutów, dnia 20 lutego 2018r.

Wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor /inspektor ds. ochrony środowiska, dróg i gospodarki komunalnej

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania*

1

Łukasz Szatan

Pawlikowice

*w rozumieniu przepisów art. 25 kodeksu cywilnego, tj. miejscowości w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie