Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 października 2014 16:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Wójt Gminy Dłutów zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców gminy Dłutów w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Spis wyborców jest udostępniony od dnia 27 października 2014 r. do dnia 7 listopada 2014 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dłutowie, pokój Nr 14.

Wójt Gminy Dłutów

/-/ Grażyna Maślanka-Olczyk

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie