Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 października 2016 08:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: 10/VIII/2016

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ”Dostosowanie budynku do wymaganych standardów oraz doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję iż w postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: ESINVEST Damian Szmigielski, ul. Trytwa 4c, 97 – 570 Przedbórz, cena brutto wynosi – 288 877,92 zł., okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Pzp, według kryteriów uzyskała 100,00 pkt.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie