Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Sesja XXVII z dnia 19.11.2013

 1. 10 grudnia 2013 13:46 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  Uchwała Nr XXVII/186/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  Uchwała Nr XXVII/186/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  Uchwała Nr XXVII/186/13
  (…)

  przeczytaj całość »

 2. 10 grudnia 2013 13:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  Uchwała Nr XXVII/187/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

  Uchwała Nr XXVII/187/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

  Uchwała Nr XXVII/187/13
  (…)

  przeczytaj całość »

 3. 28 listopada 2013 09:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  Uchwała Nr XXVII/189/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”

  Uchwała Nr XXVII/189/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”

  UCHWAŁA NR (…)

  przeczytaj całość »

 4. 28 listopada 2013 09:36 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  Uchwała Nr XXVII/188/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dłutów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych

  Uchwała Nr XXVII/188/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dłutów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych

  UCHWAŁA (…)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie