Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Sesja XXX z dnia 11.03.2014

 1. 9 grudnia 2014 11:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXX/205/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

  Uchwała Nr XXX/205/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

  DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2014.1821 Ogłoszony: 2014-04-16

  przeczytaj całość »

 2. 11 kwietnia 2014 11:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXX/208/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

  Uchwała Nr XXX/208/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

  przeczytaj całość »

 3. 11 kwietnia 2014 11:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXX/207/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

  Uchwała Nr XXX/207/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

  przeczytaj całość »

 4. 11 kwietnia 2014 11:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXX/206/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy Dłutów w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

  Uchwała Nr XXX/206/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy Dłutów w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

  przeczytaj całość »

 5. 8 kwietnia 2014 11:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXX/202/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/198/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2014 rok

  Uchwała Nr XXX/202/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/198/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2014 rok

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie