Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 stycznia 2014 10:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu na potrzeby ŚDS w Drzewocinach

Poniżej zamieszczono treść pytań przesłanych przez Oferentów wraz z odpowiedziami. Pytania zostały uporządkowane tematycznie.

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

1. Silnik

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6?

Zamawiający dopuści silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6.

Wyjaśnienie:Zgodnie z treścią ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego dotyczy zapytanie (punkt 4), podpunkt 1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji.

2. Przestrzeń pasażerska

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuści do przetargu autobus, którego przystosowanie do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim odbędzie się po demontażu dwóch ostatnich rzędów siedzeń dla pasażerów tj. 7 miejsc pasażerskich (3 fotele dwuosobowe i 1 fotel jednoosobowy)?

Zamawiający dopuści autobus, którego przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach odbędzie się po demontażu dwóch ostatnich rzędów siedzeń, tj. 7 miejsc pasażerskich (3 fotele dwuosobowe i 1 fotel jednoosobowy).

Wyjaśnienie: Zgodnie z treścią Zał. nr 5 do SIWZ Opis funkcjonalno - techniczny pojazdu - opis przedmiotu zamówienia (punkt 1 i 8) - powyżej opisana modyfikacja spełnia warunki techniczne i funkcjonalne określone w zamówieniu, w którym zakładano przystosowanie 4 foteli do demontażu. Zaoferowanie foteli dwuosobowych zamiast jednoosobowych nie powoduje powstania niezgodności z opisem Wymaganych parametrów technicznych i wyposażenia samochodu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie