Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 marca 2014 12:52 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego DRUGIEGO przetargu na zakup samochodu na potrzeby ŚDS w Drzewocinach

Zamawiający wprowadził zmiany w zapisach ogłoszenia, SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Zamawiający informuje, iż w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania oferentów wydłużono okres składania ofert do dnia 13.03.2014 do godziny 12:00.

W załączeniu znajdują się zaktualizowane dokumenty:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ - Rozdział I, pkt 16, podpunkt 1) - sposób oznaczenia koperty; Rozdział XI, pkt 1 i 5 - termin składania ofert i otwarcia fert; Rozdział XV, pkt 2 - opis przedmiotu zamówienia;

3. Formularz oferty - zmianie uległy zapisy w punkcie 4 (dot. wykazu autoryzowanych stacji obsługi) i 7 (dotyczy dostarczenia samochodu na oponach letnich zamiast zimowych).

4. Projekt umowy

5. Opis funkcjonalno - techniczny pojazdu - opis przedmiotu zamówienia.

Pozostałe dokumenty i warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie uległy zmianie.

Informację o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 46781.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie