Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 września 2019 16:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

POSTANOWIENIE NR 495/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:
§ 1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 494/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.
§ 2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Wójt Gminy Dłutów.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Miejsce: Dom Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Termin: 27 września 2019 r. o godz. 13:30


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie