Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 stycznia 2019 08:36 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ŚDS Drzewociny - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L.2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Drzewocinach 34, reprezentowana przez Kierownika – Iwonę Pospiszył zwaną dalej „Administratorem”.
  2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: sds.drzewociny@op.pl ; lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na adres: sds.drzewociny@op.pl
  3. Podanie przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania czy usunięcia.
  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie