Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lipca 2019 11:04 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Wzory dokumentów do zgłaszania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

W związku z utrzymującą się suszą na terenie naszej gminy informuję, iż Gminna Komisja przystępuje do szacowania strat powstałych w uprawach rolnych.

W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowanych suszą, mogą zgłaszać straty na odpowiednim druku do tutejszego Urzędu, pokój nr 14 do dnia 12.07.2019 r. Jednocześnie zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do wniosku o oszacowaniu szkód przez Gminną Komisję w gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego należy załączyć wypełnione oświadczenie nr 1 i 2 oraz obowiązkowo wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2019 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie