Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 maja 2019 13:14 | wersja 5 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna oraz ul. Pabianicka.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zamawiający niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna oraz ul. Pabianicka. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, z uwagi na fakt, iż cena oferty, jaka została złożona stanowczo przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie posiada środków na zwiększenie tej kwoty do kwoty złożonej oferty.

W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie