Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 czerwca 2019 08:51 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zapytanie ofertowe na opracowanie dwóch audytów energetycznych oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający niniejszym informuje o unieważnieniu postępowań o udzielenie zamówień prowadzonych w trybie zapytań ofertowych na:

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej ul. Pabianicka 37 w Hucie Dłutowskiej

2 )opracowanie audytów energetycznych dla budynków przy ul. Pabianickiej 21 w Dłutowie i przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Dłutowskiej oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie .

Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu konieczności połączenia dwóch zapytań ofertowych i wyłonienia jednego wykonawcy w/w opracowań. Dodatkowo konieczność unieważnienia w/w zapytań ofertowych wynika z tego, że Zamawiający w czasie trwającego postępowania otrzymał decyzję nr WUOZ-BR.5140.1.2018.PU w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych willi Hermanna Thommena usytuowanej przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Dłutowskiej, która określa szczegółowy zakres ochrony w/w obiektu.

W związku z powyższym postępowania podlegają unieważnieniu bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie