Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 września 2019 10:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa odcinka ulicy Parkowej w Hucie Dłutowskiej".

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie