Gmina Dłutów

Gmina Dłutów
Biuletyn Informacji Publicznej

ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów tel. 44 634-05-21 | dlutow@dlutow.pl | NIP 731-191-43-26  | REGON 590647960

Wojewoda Łódzki, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz art. 49 i art. 49a ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 572) oraz stosownie do treści art. 10 ww. ustawy informuje, iż został zgromadzony materiał
dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia postępowania w przedmiocie ustalenia
wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorządu
terytorialnego – Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości położonej
w obrębie Dłutów PGR, gminie Dłutów, powiecie pabianickim, województwie łódzkim, oznaczonej
jako działka numer 114/19 o pow. 0,0070 ha, objętej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 43/19 z dnia
1 marca 2019 r., znak: IR-II.7820.29.2018.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S8 – Bełchatów,
odcinek węzeł Pabianice Płd. na S8 Dłutów od km 6+100 do km 14+100, której nadany został rygor
natychmiastowej wykonalności.

Dalsza część obwieszczenia do pobrania poniżej.


Do pobrania

Obwieszczenie

Historia dokumentu

WersjaData dodaniaAutor
2 Bieżąca wersja21 Czerwiec 2024 08:12 Weronika Kurowska
1 Zobacz wersje21 Czerwiec 2024 08:11 Weronika Kurowska

Metryka dokumentu

Autor dokumentu: Weronika Kurowska

Typ dokumentu: Tablica ogłoszeń,

Wprowadził: Michał Kosmowski , 2024-06-24 2:41

Zmodyfikował: Michał Kosmowski , 2024-06-24 2:41

Data wystawienia: 2024-06-21 08:11:53

Skip to content